☆A gallary of J.P.I☆
J.P.I モデル・写真ギャラリー

     J.P.I FASHION MODEL MANAGEMENT           


JAPAN POSITION INTERNATIONAL
▼下の写真は各写真をクリックして頂くと写真が大きく表示されます。
●このページに戻るには、表示された画面の左上のプラウザのボタンを押して戻って下さい・
■左右端のモデル名をクリックして頂くと、個々のモデルのコンポジットカードが表示されます。
〔*無断転載禁止〕

J.P.Iにモデル応募の方は、
上のロゴマークをクリック!
YUUKI KOBAYASHI
NILS
SHOHKO
MARIA OKITA
SOLA
MAI FUNATSU
MOE
MAAYA YOSHINO
SHUNJI TERANO
KAZUHA

AKARI
YUMIE
SHURI
MASAO
MIYOKO GOTO
NAOYA CHIBA
TAKASHI TKKEUCHI
KOHKI HOSHI
KAORI
MARIA OKITA
CHIE TANAKA
YUMIKO MIZUSHIMA
YUUJIN
MASAOMI YAMASAKI
TAROH
YUUKI KOBAYASHI

IORI
NOBUYUKI-SHIMIZU
KOHKI HOSHI
MASAO
MIWA TANAKA
TAROH
ISSEI HIDAKA

TAROH
MARIKO-SAITOH
YUMIKO MIZUSHIMA
KOHKI HOSHI
CHIE TANAKA
NAOYA CHIBA

YUUJIN
SOLA
MIYOKO GOTO
MAI FUNATSU
SHOHKO
YUUKI KOBAYASHI
KAORI
YUMIKOMIZUSHIMA

NOBUYUKI SHIMIZU
MARIKOSAITOH
MASAOMI
KAZUHA
MARIA OKITA
RISA SAGARA
AKARI
YUMIE
AKEMI
TAKESHI TAKEUCHI
MAAYA YOSHINO
YUUJIN

NAOYA CHIBA
SHOHKO
MAAYA YOSHINO
YUMIE
SHURI
MARIKOSAITOH
MASAO
KOHKI HOSHI
RINKO
CHIE TANAKA
NOBUYUKI SHIMIZU
SHUNJI TERANO
YUMIKO MIZUSHIMA
MAI FUNATSU
SHUNJI TERANO
NILS
ISSEI HIDAKA

MAAYA YOSHINO
SOLA
MASAO
MARIKO SAITOH
NAOYA CHIBA
IORI
YUUKI KOBAYASHI
YUMIE
MEGUMI SEKI

ISSEI HIDAKA
AKARI
YUMIKO MIZUSHIMA
YUUJIN

SHOHKO
YUMIE
NILS
IORI
KOHKI HOSHI
TAKASH-TAKEUCHI
CHIE TANAKA
NAOYA CHIBA

MASAOMI YAMASAKI
RISA SAGARA
YUMIE
KOHKI HOSHI
MAAYA YOSHINO
YUUKI KOBAYASHI
AKEMI
SHUNJI TERANO
SHURI
MARIA OKITA
SHOHKO
ISSEI HIDAKA
MAAYA YOSHINO

MARIKOSAITOH
TAROH
YUMIE
MASAOMI YAMASAKI
NAOYA CHIBA

NAOYA CHIBA
SOLA
   
    NAOYA CHIBA
MIYOKO GOTO
MARIA OKITA


IORI

YUMIE
NILS
SHOHKO
ISSEI HIDAKA
YUUKI KOBAYASHI
NAOYA CHIBA
MAAYA YOSHINO
SOLA
YUUJIN
YUMIKO MIZUSHIMA
SHURI
MARIKOSAITOH
MEGUMI SEKI
KAZUHA
YUMIE
AKEMI
MARIA OKITA

MAAYA YOSHINO

MIYOKO GOTO
AKARI
IORI
MAI FUNATSU
MASAOMI YAMASAKI

ISSEI HIDAKA
YUUJIN
SHOHKO
NILS
NAOYA CHIBA
KOHKI HOSHI
YUUKI KOBAYASHI
YUMIKO MIZUSHIMA
SHUNJI TERANO
NOBUYUKI SHIMIZU

MASAOMI
RISA SAGARA
TAKESHI TAKEUCHI
YU-YA
MAAYA YOSHINO
YUUJIN
YUMIE
IORI
YU-NATSUME
MARIKOSAITOH
YUMIKO MIZUSHIMA
RINKO
CHIE TANAKA

SHUNJI TERANO
MASAOMI
NILS
MEGUMI SEKI
KAZUHA
KOHKI HOSHI
IORI
MAAYA YOSHINO
YUUKI KOBAYASHI

RISA SAGARA
YU-YA
NAOYA CHIBA
YU-NATSUME
SHURI
MISAKO
ISSEI HIDAKA
NAOYA CHIBA

MASAO
YUUKI KOBAYASHI
MASAOMI YAMASAKI
AKARI
NOBUYUKI SHIMIZU
CHIE TANAKA
MARIKOSAITOH
SHURI
MAI FUNATSU
YUUJIN
MASAOMITA
NAOKI CHIBA
YUMIE
ISSEI HIDAKA
YUMIE
SOLA
AKEMI
SHOHKO
HIKARU FUJITA
NAOYA CHIBA
MARIA OKITA
KAORI
ISSEI HIDAKA
MASAOM-YAMASAKI
TAKESHI TAKEUCHI
AKARI
YUUJIN
MAAYA YOSHINO
KAORI
MAI FUNATSU
SHUNJI TERANO
NOBUYUKI SHIMIZU
CHIE TANAKA

YU-NATSUME
YUMIE
MASAOMI
MAI FUNATSU
UISSEI HIDAKA
TAROH
MEGUMI SEKI
YUUJIN
MIWA TANAKA
IORI
NILS
YUMIKO MIZUSHIMA
RINKO
MASAOMI YAMASAKI
MARIKOSAITOH
YUMIE
SHUNJI TERANO
MAAYA YOSHINO

NAOYA CHIBA
MAAYA YOSHINO
MAI FUNATSU
MASAO
KAZUHA
MIYOKO GOTO
YUMIE
YUMIKO MIZUSHIMA
NOBUYUKI SHIMIZU
CHIE TANAKA
KOHKI HOSHI
MARIA OKITA
NILS
SHOHKO

IORI
YUUKI KOBAYASHI

   ISSEI HIDAKA

YUMIE
SOLA
MAAYA YOSHINO
                   
                   
                 
               
                 
     
     
         
               
  CLICK
ON
NAME
         
         
     
        GO TO
COMPO
  CARD
 
 
        
                         
                           
                       
                             
                             
                 
                   
                             
                 
                 
                 
          flying SHURI            
           
                   
                               
       
   
 
     
         
       
 
       
                           
   
                       
     
                     
   
       

RETURN INDEX PAGE
モデル志望応募ページへ

ファッションモデル百科事典 J.P.Iモデルヘッドシート モデルのお薦め品 モデルになる準備
J.P.I会社紹介 J.P.Iの芸術的活動 モデル応募フォーム index page